Współpraca

Jestem bardzo ostrożny, używając stwierdzenia: tak się nie da lub nie mogę. Mówię raczej: Jeszcze nie wiem jak.

Marshall B. Rosenberg

No więc jeszcze nie wiem jak i co, ale zapraszam do współpracy.

Sylwia